Bio facebook

Стоматологична клиника: 052/827262,
0884007081 и 0889600088
гр. Варна, ул. Мир No 33

Place fallback content here for users who dont have Flash

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „БИОДЕНТАЛ”

Дентален център „Биодентал” е създаден през 2012г. от д-р Станислав Атанасов и Пламен Атанасов - зъботехник, собственик на зъботехническа лаборатория СМТЛ Пламен Атанасов която е част от центъра. Ние сме екип от петима лекари по дентална медицина, шест зъботехника и дентален асистент. Денталните лекари са с интереси в различни области - протетична дентална медицина, парадонтология, хирургия, ортодонтия, терепия и имплантология, което в съчетание с зъботехническата лаборатория с двадесет години практика и четирдесет години стаж на създателя е атестатат за правилно проведени лечения и високо качество. Центърът се намира в квартал „Левски”, улица „Мир” №33 на площ от 200кв.м. и се състои от лаборатория три дентални кабинета, рентген и чакалня. Като част от дейноста му е и провеждането на курсове за зъботехници и лекари по дентална медицина.

Центърът работи с НЗОК и частни здравноосигурителни фондове.

ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ

* Терапевтично лечение
* Парадонтология
* Ортодонтия
* Зъбни импланти
* Естетична стоматология
* Детска стоматология
* Хирургия